Personlig udvikling med psykologisk coaching

19 juli 2020
Astrid Pedersen

Er du kørt fast i din tilværelse og trænger du til at komme videre? Så kan du med fordel tage afsæt i psykologisk coaching.

Hvad er psykologisk coaching?

Psykologisk coaching er et vigtigt arbejdsredskab når det handler om selvudvikling. Hvis du ønsker at udvikle dig på det personlige plan og så at sige stige i niveauerne hvad angår dine mentale og kognitive processer kan du med fordel booke et coaching forløb hos en erfaren psykolog.

En psykolog vil kunne hjælpe dig med at skabe en effektiv proces igennem hvilke du kan nå dine personlige mål. Det kan for eksempel være at du kæmper med negative tankemønstre som holder dig fast i en ond cirkel af uhensigtsmæssige handlinger og reaktioner.

Gennem coaching samtaler med en psykolog vil du få en god sparring partner som du kan bruge til at gennemgå alle de aspekter af din tilværelse du normalt ikke deler med dine venner. Din psykolog vil være åben, nysgerrig og neutral i forhold til de problemstillinger du ønsker at bearbejde. Og du vil ikke opleve fordømmelse eller nogen form for forklejnelse af dine problemer og oplevelser hos en professionel psykolog.

Det kan også være at du kæmper med lavt selvværd eller illusoriske forestillinger om dig selv og om dine evner og din formåen. Her kan en psykolog hjælpe dig med at indkredse dine forestillinger og finde ud af hvor de ikke stemmer overens med virkeligheden.

Hos erhvervspsykolog Elin Vagner fra Psykologisk Rådgivning & Coaching arbejdes der med det der kaldes kognitiv terapi med et narrativt perspektiv. Det vil sige at din tilværelse anskues som en fortælling med dig i hovedrollen, hvilket kan gøre det langt nemmere at gennemskue problemernes rod, og kortlægge din adfærd og dine reaktions mønstre. Du kan læse mere om psykologisk coaching i Ringsted hos Psykologisk Rådgivning & Coaching på hjemmesiden psykologiskcoaching.dk

Flere nyheder